Bestyrelsen

HATs bestyrelse mødes 8-10 gange om året. De enkelte medlemmer er tovholdere i arbejdsgrupperne.